רישיונות ונהלי החברה

רישיונות החברה

לחברת וולקן עוצמה יש את כל הרישיונות הדרושים לחברת אבטחה ושמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב 1972, וכן אישור מפעל ראוי. רישיונות חברת אבטחה, כח אדם, אבטחה ושמירה וניקיון ממשרד התמ"ת.

התחייבות ונהלי עבודה

 1. עובדי החברה עוברים בדיקה של משטרת ישראל ומשרד הבריאות ( חמושים ).
 2. העובדים מגיעים למקום עבודתם במדי החברה ובהופעה ייצוגית ומסודרת.
 3. אחראי מטעם החברה יהיה בקשר יומיומי עם העובדים ויוודא שמטלות העובדים מתבצעות לשביעות רצון הלקוח.
 4. בעלי החברה ייצרו ערוץ קשר קבוע עם הלקוח.
 5. את בעלי החברה ניתן להשיג 24 שעות ביממה.
 6. העובדים יעבדו לפי נוהלי עבודה במקום.
 7. במידה ואין נוהלי עבודה למקום, חברת וולקן עוצמה תכין תיק נוהלי עבודה שהעובדים יחויבו לנהוג על פיהם.
 8. בעמדות השמירה והעבודה יהיו יומני נוכחות, יומני רישום ותיקי נהלים (במידת הצורך אמצעי פיקוח נוספים).
 9. החברה תבצע תרגולים ורענונים לגבי נהלי עבודה ומצבי חירום.
 10. שומרים ועובדים חדשים יגיעו לחפיפה ועבודתם תאושר ע"י הלקוח.
 11. החברה מתחייבת להחליף כל עובד לפי דרישת הלקוח.